دختره استاتوس زده:

هنوز جای دوست داشتنت درد میکنه!!

.

.

.

.

خب داداش این وحشی بازیا چیه در میاری آخه؟؟


سنجـآق شده :
۱۳٩٢/٧/٢۸٤:٢٧ ‎ب.ظnadia نظرات ()

       شاعر میفرماید:

   درگیر comment توام

     منو دوباره like کن

Yahoo اگه تنهات گذاشت

Facebook و انتخاب کن

  دلت از poke های من

      انگار باخبر نبود 

 حتی تو friand های من

friand هات بی اثر نبود

خواستم بهت مسج ندم

تا با چشام خواهش کنم

  پیجامو بستم روت تا

  احساس آرامش کنم


سنجـآق شده :
۱۳٩٢/٧/٢٠۸:٥٢ ‎ب.ظnadia نظرات ()

 روسری اذیتت میکنه؟ دلت میخواد وقتی قدم میزنی باد توی موهات بپیچه؟

وقتی کفتر رو کلت ریــــــــــــد می فهمی حجاب مصنونیت است محدودیت!


سنجـآق شده :
۱۳٩٢/٧/٢٠۸:٤٧ ‎ب.ظnadia نظرات ()

       تو دسشویی دانشگاه کاغذ زده بودن که آب قطع است!

یکی با خودکار زیرش نوشته بود: دیگه دیـــــــــره خیلییییی دیــــــره!

خنده 


سنجـآق شده :
۱۳٩٢/٧/۱٦۸:۳٧ ‎ب.ظnadia نظرات ()

اولین جلسه ی کلاس بود, استاد اسامی بچه هارا یکی یکی مییخواند,

رسید به اسم "بارانه" . شخص مورد نظر راکه پیدا کرد. پرسید:

واسه چی بارانه؟!

دختر جواب داد: واسه اینکه روز تولدم بارون میومده!!

یه نفر از ته کلاس داد زد: خوبه اون روز آفتابی نبوده!

نیشخند


سنجـآق شده :
۱۳٩٢/٧/۱٦۸:۳٠ ‎ب.ظnadia نظرات ()

     من یه خاستگار داشتم.....

بهش گفتم فعلا میخوام درس بخونم..

     بیشعور رفت و دیگه نیومد

اصن به کلمه ی "فعلا" توجه نکرد!!!!!


سنجـآق شده :
۱۳٩٢/٧/۱٠۱٠:٢٦ ‎ب.ظnadia نظرات ()

                                 خیلی خسته ام! خعـــــــــلی

                          نه این که کوه کنده باشم!نه!

                                              .

                                              .

                                              .      

                     یه ده, بیست دقیقه ای درس خوندم!


سنجـآق شده :
۱۳٩٢/٧/۱٠٩:٥٧ ‎ب.ظnadia نظرات ()