شاعر میفرماید:

   درگیر comment توام

     منو دوباره like کن

Yahoo اگه تنهات گذاشت

Facebook و انتخاب کن

  دلت از poke های من

      انگار باخبر نبود 

 حتی تو friand های من

friand هات بی اثر نبود

خواستم بهت مسج ندم

تا با چشام خواهش کنم

  پیجامو بستم روت تا

  احساس آرامش کنم


سنجـآق شده :
۱۳٩٢/٧/٢٠۸:٥٢ ‎ب.ظnadia نظرات ()