فرق افتادن از طبقه ی اول با طبقه ی10:

طبقه ی 10: آ آ آ آ آ آ آ آ......بوووووفففففف

طبقه ی اول: بوووووفففففف......آ آ آ آ آ آ آ آ


سنجـآق شده :
۱۳٩٢/٩/۱۸٤:۱۱ ‎ب.ظnadia نظرات ()