لغت نامه رانندگی در کشور عزیزم ایران:

بوق: مسیرت کجاست؟

بووق: شما آژانس خواسته بودید؟

بوووق: سلام حاجی ،فدات!

بوق بوق: حله آقا حله!

بووق بووق: درپارکینگو بده بالا پدرسوخته

بوق بوق بوق:عروس چقدرقشنگه ایشالا مبارکش باد!

بوووووووق: دیدی از جا پرید؟ هرهرهر

بووووووووووووووق: بروکنار عوضی***

بــوق:خانومی کجا؟، برسونمت فدات شم؟!

بوووق بووووق:وایسا الاغ، الان نوبت منه

بعله...ما این جور آدمایی هستیم............

 


سنجـآق شده :
۱۳٩٢/۱۱/٢٥۳:٥۳ ‎ب.ظnadia نظرات ()