امروز تو محلمون یه پورشه خوش رنگ پارک شده بود

جاتون خالی

کودک عقده ای درونم میگفت: خط خطیش کن!

کودک روشنفکر درونم میگفت: خاک بر مخت،

ندید بدیدا این کارو میکنن!

کودک مذهبی درونم گفت: الحسود، لایسود، لامرض

هیچی دیگه دسته جمعی باهم درگیر بودن

آخرسر خر درونم یه لگد بهش زد صداش در اومد

کلی خندیدیم فرار کردیمنیشخندنیشخند

روانی هم خودتی!نیشخند


سنجـآق شده :
۱۳٩٢/۱٢/٢٥٩:٥٧ ‎ق.ظnadia نظرات ()