فرمون دادن دخترا :

بیا

بیا

بیا

افتاد تو جوب نیا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قالب چطوره؟؟ خودم طراحیش کردم مژه


سنجـآق شده :
۱۳٩۳/۱/٢٠۸:٤٥ ‎ب.ظnadia نظرات ()