رفتم پای تخته درس جواب بدم


معلم :یک هم خانواده برای استراحت بگو؟


من با اعتماد به نفس کامل :مستراح!!!


هنوزمنو یه جوری نگاه میکنه انگارخودش تودسشویی فکرنمیکنه!والاسنجـآق شده :
۱۳٩٢/٥/٥٧:٥٩ ‎ب.ظnadia نظرات ()