خسته نباشید!!!

نزدیک ترین معنای " استاد خسته نباشید" کدام است؟

1_ جمع کن بابا کار و زندگی داریم!نیشخند

2_استاد به روح اعتقاد داری؟نیشخند

3_ جمع کن بابا قـلــیـون دیر شدنیشخند

4_ جون مادرت درس بسهنیشخند

5_ استــــاد قرار دارم دم بوفه! ولمون کننیشخند

6_ برو بیرون دیگه... اه نیشخند

7_ با خداحافظیت خوشحالمون کننیشخند

8_ بس کن دیگه صدات رو نروه نیشخند

9_ استاد ساعت نداری تقویم هستانیشخند

10_ استاد تیتراز رفتنیشخند

11_ کــچــل شدیم از بس درس دادینیشخند

12_ نــامـســلــمــون از بــس نشستـــیم رو صندلی پشتمون پـــینه بستنیشخند

13_ استاد واقعا خسته نباشیدنیشخند

/ 5 نظر / 22 بازدید
مهسا456

همشون نزدیکه مخصوصا 4

مهسا456

چرا شکلکات کار نمیکنن!

گلابی

نمیدونم ولی فکر کنم گزینه2[نیشخند]