بالشتم!

             دیشب ضربه روحی عجیبی خوردم!

 

وسط خواب بالشتمو اون وری کردم ..... دیدم اونم گرمه!دل شکسته

/ 6 نظر / 20 بازدید
ف ج

[قهقهه][قهقهه]

پنیر

[اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب]

diana

اووووووووووووووووووووخی

مهسا 456

آخ خدا نصیب گرگ های بیابونی هم نکنه[شرمنده][خنده][قهقهه]

گلابی

فکرشم وحشتناکه[وحشتناک]