مغز!

این مغز آدمی هم عجب جانوریه!

یادش می مونه که یه چی یادش رفته!

امایادش نمی مونه که چی یادش رفته!یول

/ 3 نظر / 20 بازدید
مهسا456

چیییییییییییییییییییییییییییییی نفهمیدم[تعجب][تعجب][متفکر][متفکر][متفکر][خوشمزه][ساکت][ساکت][ساکت]

گلابی

اوا نگو بلا [خنده]