روسری!

 روسری اذیتت میکنه؟ دلت میخواد وقتی قدم میزنی باد توی موهات بپیچه؟

وقتی کفتر رو کلت ریــــــــــــد می فهمی حجاب مصنونیت است محدودیت!

/ 10 نظر / 19 بازدید
مهسا 456

راس می گی[خنده]

diana

[خنثی] بعله همینه

کبری

[خنثی] حرف زشت آ آ بگو ( پی پی ) [عینک]

کبری

این از نوع محترمانشه [خنثی]

مهدیه

ریدن یه کفتر شرف داره به روسری به قرعان[نیشخند]

گلابی

والا