مجموعه درونم!

امروز تو محلمون یه پورشه خوش رنگ پارک شده بود

جاتون خالی

کودک عقده ای درونم میگفت: خط خطیش کن!

کودک روشنفکر درونم میگفت: خاک بر مخت،

ندید بدیدا این کارو میکنن!

کودک مذهبی درونم گفت: الحسود، لایسود، لامرض

هیچی دیگه دسته جمعی باهم درگیر بودن

آخرسر خر درونم یه لگد بهش زد صداش در اومد

کلی خندیدیم فرار کردیمنیشخندنیشخند

روانی هم خودتی!نیشخند

/ 8 نظر / 20 بازدید
زهرا

خیلییییییییییی با مزه بود . کلی خندیدم مرسی بازم بنویس

گلابی

[خنده]

مهسا

خیلی باحال بود[ماچ]

دیانا

خوشم اومد درونات چقدرررررررررررررر هماهنگن[نیشخند]

saeedeh2777

[نیشخند] تو کلا ناشی بابا[قهقهه]