فرمون دادن دخترا :

بیا

بیا

بیا

افتاد تو جوب نیا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قالب چطوره؟؟ خودم طراحیش کردم مژه

/ 2 نظر / 3 بازدید
گلابی

اره باحاله افرین بازم که همین یکم تغیراتو دادی بسه

مهسا

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ قالب که گفتم عالیه