/ 7 نظر / 19 بازدید
مهسا456

چرا آدم دیدم ولی پسری که آدم ندیده باشه ندیدم... . . . .. . .... . . تو اصن فهمیدی چی گفتم[قهقهه][خنده][قهقهه][دلقک]

کبری

سیلامممممممممممممممممممممممم[بغل] خوبیییییییییییییییییییی[سوال] نپرس من ازتو بهترم [زبان] خب خودت می گی قدیم مجبور بودن خوووووووووووو [لبخند] خخخخخخخخخخخخخخ

گلابی

به خوشگلی تو ندیدم[خنثی]

پریسا

دوست داشتن را با تمام وجود یادش دادم... ولی او رفت.. و امتحانش را به دیگری پس داد...

محيا

..........@@@ ............@@@@@@@@@ ...............@@@@@@@@@ ....................................@@ ....................@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ......................@@ .................................................. @@@...............................@@@ @@@................................@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@ ...@@@@@@@@@@@@@@ ..................@@...@@ ..................@@...@@ ......................@@ ......................@@ ............................ ...............@@@@ .............@@.......@ ................@@@@@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ..............................@