:/

آقا دیگه کار از ابرو برداشتنو

شلوار قرمز پوشیدنو

گوشواره انداختن پسرا گذشته!

امروز یه پسر دیدم وسط دعوا داشت

جیغ میزد

/ 5 نظر / 20 بازدید
مهسا456

اون با ابروی برداشتش و گوشواره انداختنش جیگگگگگگگگر من!!![تعجب][خنده][قهقهه][خنثی][ابرو][تلفن]

گلابی

هههههههههه

مهدیه

باز جای شکرش باقیه که گیس و گیس کشی راه ننداخته[نیشخند]